Tehničko osoblje

 

Amra Celo
-------------------------------------------
Spremačica

Andira Salihović
-------------------------------------------
Spremačica

Hasan Sahat
-------------------------------------------
Domar

Ibrahim Hot
-------------------------------------------
Portir/Noćni čuvar

Kadira Mesić
-------------------------------------------
Kurir

Nurif Kadrić
-------------------------------------------
Model

Nazifa Džamalija
-------------------------------------------
Spremačica

Nurija Džinović
-------------------------------------------
Portir/Noćni čuvar

Zehra Porović
-------------------------------------------
Spremačica