Nastavnici

 

 
Almedina Fehratović
-------------------------------------------
Informatika / Reklama grafika / Likovno-grafička
oprema i ilistracija knjige / Pismo

Alma Gavrić
-------------------------------------------
Crtanje

Amila Ibrahimagić
-------------------------------------------
Engleski jezik

Amra Patković
-------------------------------------------
Filozofija s estetikom / Historija umjetnosti

Eldina Robović- Suljević
-------------------------------------------
Njemački jezik

Bojana Mikulić
-------------------------------------------
Tekstilni dizajn

Boris Čistopoljski
-------------------------------------------
Tehnologija i tehnike grafike / Grafika

Danilo Kreso
-------------------------------------------
Plastično oblikovanje

Drita Čaušević-Sarvan
-------------------------------------------
Crtanje

Matasin Maja Maja Matašin
-------------------------------------------
Tehnologija i tehnike obrade metala

Elmina Suljević

-------------------------------------------
Likovno-grafička oprema i ilustracija knjige / Pismo


 berina alihodzic Berina Alihodžić
-------------------------------------------
Historija BiH

Hamzalija Muhić
-------------------------------------------
Slikanje

Lejla Bušatlić
-------------------------------------------
Slikanje

Mensud Kečo
-------------------------------------------
Crtanje

Mensur Bektić
-------------------------------------------
Saradnik na odsjeku za Oblikovanje metala

Merima Pecar
-------------------------------------------
Matematika

Amel Korman
-------------------------------------------
Geografija BiH

Milijana Lagumdžija
-------------------------------------------
Reklamna grafika / Pismo

sanjin lugic Sanjin Lugić
-------------------------------------------
Pismo sa ornamentikom / Stručni saradnik za tehnologiju i tehnike grafike

Minka Pelja-Vasilić
-------------------------------------------
Osnove projektovanje

Mujesira Lukač - Kala
-------------------------------------------
Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i Književnost

irma tahmaz Irma Tahmaz Mehmedagić
-------------------------------------------
Tekstilni dizajn

emina cosibegovic Emina Ćosibegović
-------------------------------------------
Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i Književnost

Senad Hota

-------------------------------------------
Obrazovanje za demokratiju i ljudska prava

uprava1 Mensur Porović
-------------------------------------------
Crtanje

Stjepo Gavrić
-------------------------------------------
Plastično oblikovanje

dzenan hebibovic Dženan Hebibović
-------------------------------------------
Sport

lejla-cehajic Lejla Čehajić
-------------------------------------------
Kiparstvo
irma kapo Irma Hodžić Kapo
-------------------------------------------
Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i Književnost
amela cehic Amela Čehić
-------------------------------------------
Teorija forme / Plastična anatomija čovjeka