Likovno-grafička oprema i ilustracija knjige

sl5


Osposobljava učenike za samostalan rad u ovoj oblasti. Pod opremom knjige podrazumijeva se: opremanje knjiga, udžbenika, časopisa, izrada kataloga, pozivnica, prospekata, naslovnih stranica, omota, ilustracija, kreiranje glava novina i časopisa, tipografija itd. Učenici se osposobljavaju za prelom, pripremu za štampu i štampu. Na nastavnom predmetu PISMO učenici, uz upoznavanje za historijskim razvojem pisma, imaju praktične vježbe pisanja i upotrebe vrsta pisama.